Справочная
8 (713 2) 53-42-65
» Сәулелі диагностика бөлімшесі

Сәулелі диагностика бөлімшесі

Сәулелі диагностика бөлімшесі 2014 жылдың наурыз айында құрылып, әлемдегі жетекші өндірушілерден диагностикалық аспаптарының толық жиынтығымен жабдықталған. Бөлімше құрамына рентген диагностикалық кабинет, рентген компьютерлік томография кабинеті, магниттік-резонанстытомография кабинеті кіреді.


Сәулелі диангностика бөлімшесінің меңгерушісі -

дәрігер Рустем Елкеевич Абубакиров

Бөлімше «General Electric» компаниясы шығарған «Оптима 660» заманауи 64-беттік компьютер томографымен жабдықталған, қашықтан басқару және цифрлық ақпаратты өңдеу блогты «Opera RT» заманауи рентген диагностика-лық аппаратпен жабдықталған. 2014 жылдың сәуірінде GE компаниясы шығарған «Signa HDX» 1.5T магнитті резонанстық томограф орнатылды.

Бөлімшенің негізгі мақсаты — облыстың тұрғындарына жоғары мамандан-дырылған диагностикалық көмек көрсету, барлық органдар мен жүйелердің патологиялық жағдайын ерте диагностикалауға бағытталған жаңа диагности-калық технологияларды енгізу. Бөлім меңгерушісі Р. Е. Абубакиров ірі республикалық орталықтарында, жақын және алыс шет елдерде оқыды.

Кез келген медициналық процестің сапасы негізінен сенімді және толық диагнозға байланысты. Сондықтан осы бөлімде диагностикаға өте жауапты қарайды. Сәулелі диагностиканың жоғары білікті дәрігерлері және қазіргі заманғы рентген диагностикалық жабдықтардың бүкіл спектрі — дұрыс диагнозды белгілеуде табыстың кепілі болып табылады.

Наши врачи
Ссылки